ယေရှုရုပ်ရှင် အပြည့်

ယေရှုရုပ်ရှင် အစအဆုံး

Jesus movie in wa language full movie

https://www.youtube.com/watch?v=_jY02MpiKqg&t=66s

christ.jpg
မျှဝေမည်။