မူပိုင်ခွင့်

‘ဝနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် ‘ဝ’နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်

ဤဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းပိုသိရန် numlivax@gmail.com အား အီးမေးလ်ပို့ပေးပါ

အခြားမှတ်ချက်မရှိပါက Wa Baptist Convention မှာ မူပိုင်ခွင့် ရှိသည်။

မျှဝေမည်။